Disclaimer

Deze website van Tussen Kunst en Kas (Hermitage Amsterdam en Hortus Botanicus) wordt met de grootst mogelijke zorg samengesteld en geactualiseerd. Hoewel bij de samenstelling van deze site de grootste zorgvuldigheid betracht is kunnen de Hermitage Amsterdam en Hortus Botanicus niet garanderen dat de informatie compleet, actueel en/of accuraat is. Hermitage Amsterdam en Hortus Botanicus aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door gebruik van de informatie die op deze site te vinden is, alsmede de sites en/of informatiebronnen die door derden worden onderhouden en die via deze site toegankelijk zijn.

 

Hermitage Amsterdam en Hortus Botanicus zijn niet aansprakelijk voor enige (directe, indirecte en/of gevolg)schade (ten gevolge van) (en/of) computervirussen voortvloeiende uit de toegang tot, het gebruik van en het vertrouwen op (de informatie op) de website www.tussenkunstenkas.nl of enige hieraan gelinkte website.

 

Hermitage Amsterdam en Hortus Botanicus behouden zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen.

 

Hermitage Amsterdam en Hortus Botanicus en de aan de Hermitage Amsterdam en Hortus Botanicus gelieerde bedrijven kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor informatie in welke vorm dan ook geplaatst door derden op de website www.tussenkunstenkas.nl en/of voor informatie in de geprinte media gebaseerd op data van de website www.tussenkunstenkas.nl. De Nieuwe Kerk Amsterdam is niet aansprakelijk, noch verantwoordelijk voor de inhoud van eventuele offsite pagina’s of van pagina’s gelinkt aan of afgeleid van de website www.tussenkunstenkas.nl.

 

Hermitage Amsterdam en Hortus Botanicus aanvaarden geen aansprakelijkheid voor berichten, boodschappen of informatie die door derden op deze website geplaatst worden. Hermitage Amsterdam en Hortus Botanicus behouden zich het recht voor om door derden op deze website geplaatste reacties te verwijderen. Wie mededelingen of informatie plaatst op deze website geeft daarmee toestemming die mededelingen of informatie elders te (her)gebruiken.

 

Het auteursrecht op de afbeeldingen en teksten op de website rusten bij Hermitage Amsterdam en Hortus Botanicus. Hergebruik voor commerciƫle doeleinden is niet toegestaan. Degene die een afbeelding wenst te gebruiken voor commerciƫle doeleinden dient contact op te nemen met de Hermitage Amsterdam en/of Hortus Botanicus. Het enkele feit dat deze website afbeeldingen en teksten bevat betekent niet dat Hermitage Amsterdam en Hortus Botanicus in alle gevallen gerechtigd zijn licenties te verlenen voor verdere openbaarmaking of verveelvoudiging daarvan.

 

De merken en logo’s van Tussen Kunst en Kas (Hermitage Amsterdam en Hortus Botanicus) zijn merkenrechtelijk beschermd. Ongeautoriseerd gebruik van die merken is niet toegestaan.Mede mogelijk gemaakt door