We gaan boren

Op een haar na is al het papierwerk rond, 27 juni gaan we daadwerkelijk de boor in de grond zetten. In dit deelproject van Tussen Kunst en Kas realiseren we de leidingen tussen de Hortus Botanicus en de Hermitage Amsterdam.

In zeven dagen tijd boren we een 450 meter lange verbinding van de hoek Amstel/Nieuwe Herengracht naar het uittredepunt naast het nieuwe ketelhuis op het terrein van de Hortus. Vanzelfsprekend beperken we de verkeershinder en is er een verkeers- en veiligheidsplan opgesteld dat is goedgekeurd door de gemeente.

 

De firma’s VB Projects en Welvreugd Drilling nemen de realisatie van het deelproject voor hun rekening. De 450 meter lange mantelbuis zal gevuld worden met twee waterleidingen (koud & warm) en een glasvezelverbinding, waardoor de Hortus en de Hermitage definitief technisch met elkaar verbonden worden.

 

Op de hoek van de Amstel en de Nieuwe Herengracht wordt een booropstelling geplaatst. Deze is op het bijgevoegde kaartje te zien. Hier gaat de boor de grond in, en zeven dagen later komt hij achter de Palmenkast van de Hortus weer boven. Voor de werkzaamheden bij de Hortus is op de Plantage Parklaan ook een klein bouwterrein ingericht. Bijgevoegde situatietekening verduidelijkt hoe. Verkeersborden worden door de gemeente geplaatst. Ze zullen duidelijk aangeven welke parkeerplaatsen vrijgehouden moeten worden en waar de bouwplaats ingericht wordt.

 

Voor meer informatie over een gestuurde boring: welvreugd.nl/specialismen/sleufloze-technieken/hdd-boring

 

 

Boortraject HA-HB DEFMede mogelijk gemaakt door