Project

De Hermitage Amsterdam (Hermitage) is voornemens haar gebufferde WKO-warmte-overschot te exporteren naar de Hortus Botanicus (Hortus) en ontvangt vice versa koude van de Hortus. Een dubbele transportleiding voor het transport van deze warmte en koude moet gerealiseerd worden onder de bestrating van de Nieuwe Herengracht. Een traject van ongeveer 425 meter. De Hermitage gebruikt haar gebufferde warmteoverschot nuttig in plaats van deze af te fakkelen en de Hortus verbruikt minder gas t.b.v. haar CV-ketels. De Hermitage ontvangt de koude (retourwater) van de Hortus waardoor de Hermitage minder elektriciteit verbruikt t.b.v.. koeling.

Vermeden investeringen:

De Hermitage vermijdt een eenmalige investering van ongeveer 250.000 euro t.b.v. drycoolers op het dak t.b.v. het affakkelen van de gebufferde warmte aan de buitenlucht én bespaart jaarlijks 21.300 euro aan koelkosten. De Hortus bespaart eenmalig een bedrag van 30.000 euro aan nieuwe CV-ketels die nodig vervangen moeten worden. Door het structureel ontvangen van Hermitage-warmte kunnen er bij De Hortus namelijk CV-ketels met een kleiner vermogen geïnstalleerd worden waardoor 35% minder gas verbruikt wordt op jaarbasis. Daarvoor in de plaats moet dan door de beoogde exploitant van de transportleidingen wél geïnvesteerd worden in een elektrische warmtepomp bij De Hortus teneinde de WKO-warmte van de Hermitage op de gebruikstemperatuur van kassen van De Hortus te brengen.

 

Jaarlijkse besparingen:

Gasbesparing Hortus: 77.215 m3/jaar (54 woningen)

Elektriciteitsbesparing: 200.000 kWh/jaar (60 woningen)

CO2 reductie: 259.000 kg

Bomen: 12.950Mede mogelijk gemaakt door